NOTARIAAT NOREILLIE, te Lendelede

 

NOTARIAAT NOREILLIE

te Lendelede

35

De juridische verschillen tussen trouwen, ongehuwd samenwonen en wettelijk samenwonen

Wat zijn enkele belangrijke juridische verschillen tussen trouwen (a), ongehuwd feitelijk samenwonen (b) en wettelijk samenwonen (c)?

Bij de totstandkoming

a) Het huwelijk wordt afgesloten voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

b) Feitelijk samenwonen vraagt totaal geen formaliteiten.

c) Wettelijk samenwonen vereist een verklaring daartoe aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, wat enkel kan op voorwaarde dat geen van de partners reeds gehuwd is.

Hulp en bijstand

a) Getrouwde koppels zijn verplicht elkaar te helpen en elkaar “het nodige” te verschaffen, soms ook na een scheiding.

b) + c) Ongehuwd samenwonenden hoeven dat niet te doen, tenzij de partners hierover schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Geld en bezit

a) De gevolgen van het huwelijk voor het vermogen en de schulden van de echtgenoten zijn in een heel pakket wettelijke regels vastgelegd. In een huwelijkscontract kunnen de echtgenoten eigen keuzes maken.

b) Wie ongehuwd feitelijk samenwoont, moet het stellen zonder al die bijzondere wetten: er zijn geen specifieke verplichtingen, noch bijzondere rechten, tenzij de samenwoners dat zelf zijn overeengekomen.

c) Bij wettelijke samenwoning geldt als wettelijke verplichting dat iedere partner bijdraagt in de lasten van de samenwoning naargelang zijn/haar mogelijkheden. In het samenlevingscontract kan men deze lasten omschrijven. De rest (het spaarsaldo) blijft van ieder afzonderlijk.

De gezinswoning

a) Echtgenoten zijn verplicht samen te wonen. Alle beslissingen over hun gezinswoning moeten zij samen nemen. Ook al is deze woning verhuurd aan of eigendom van slechts één van hen.

b) Feitelijke samenwoners genieten geen bescherming

c) Wettelijke samenwoners genieten dezelfde bescherming als gehuwden.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .